Varför värmeoptimera och till vilken nytta?

Värmeoptimering syftar till att man utnyttjar värmeanläggningens installationer och teknik på ett optimalt sätt och därigenom

 • Bidra till ett bra inomhusklimat
 • Fördela värmen rätt och rättvist
 • Uppnå en bra teknisk funktion
 • Minska driftkostnaderna

Värmeinreglering

Ej inreglerat (obalans)

Inreglerat

Vanliga tecken på obalans i ett värmesystem

 • Ojämn värme
 • Pendling av inomhustemperaturen
 • Oljud i värmeanläggningen
 • Överanvändning av värme

Vanliga sätt att åtgärda problem med obalanserade värmeanläggningar

 1. Öka pumpkapaciteten (trycket)
 2. Öka temperaturen i systemet
 3. Eller vanligen både/och

Båda åtgärderna är en katastrof för energianvändningen

En väl injusterad värmeanläggning optimerar värmeanvändningen

 • Balans råder alltid mellan tillförsel och förluster.
 • Lägre förluster ger bättre energiprestanda

Värmekostnader

Kostnaden för uppvärmning är en stor del av den totala driftkostnaden.

En kostnad som ofta kan reduceras genom injustering/reglering av värmeanläggningen
utan stora investeringar

Värmehushållning/årsbasis

 1. Varje grads sänkning av rumsmedeltemperaturen innebär en värmebesparing på ca 6%

 2. Värmeåtervinning av ventilationen ger upp till 20% värmebesparing

 3. Radiatortermostater kan i bästa fall ge upp till 2% värmebesparing i ett injusterat värmesystem

Värmehushållning/årsbasis

Inregleringsmetod

Kontrollerat konstant flöde genom injusterade fasta reglerdon och konstant tryck

garanterar rätt flöde i alla delar av värmesystemet vid förekommande driftfall. Hänsyn tastill temperaturfall i rörledningar och värmeavgivning från friliggande rör.

Effektreglering sker genom ändring av temperaturen i värmesystemet.

Kontakta oss redan idag för en kostnadsfri offert!